160 HER A CVIČENÍ PRO PRVNÍ TŘI ROKY ŽIVOTA DÍTĚTE

160 HER A CVIČENÍ PRO PRVNÍ TŘI ROKY ŽIVOTA DÍTĚTE

160 HER A CVIČENÍ PRO PRVNÍ TŘI ROKY ŽIVOTA DÍTĚTE

Autor:Warner
Nakladatel:PORTÁL*s.r.o.
Kategorie: Výchova,pedagogika,sociologie
EAN:9788026208242
Cena:
AKČNÍ CENA:
239 Kč
228 Kč
Titul je
skladem
Soubor námětů pro všestranný rozvoj nemluvňat a malých dětí
Zkušená odbornice v oboru vývoje dítěte nabízí nápady na hry a zábavné činnosti, které podporují rozvoj schopností a dovedností dětí ve věku od narození do 3 let. Rodiče v knize naleznou inspiraci, jak se svými dětmi trávit příjemně a užitečně čas. Po stručném úvodu, ve kterém autorka popisuje schopnosti a dovednosti, které je možno pomocí her a cvičení rozvíjet, následují náměty pro hry. Kniha je rozdělena do kapitol podle věku dětí, kterým jsou hry určeny (0 až 3 měsíce, 3 až 6 měsíců, 6 až 9 měsíců atd.). Každá kapitola začíná stručným úvodem, ve kterém autorka popisuje důležité prvky rozvoje dítěte v příslušném věkovém období. Autorka se zaměřuje na rozvoj pohybových schopností (jemné i hrubé motoriky), rozvoj myšlení a schopnosti řešit problém, rozvoj řeči a komunikačních schopností, rozvoj vědomí vlastní identity, rozvoj sociálních dovedností a rozvoj emocí.
Penny Warner je odbornicí v oboru vývoje a výchovy dětí s dvanáctiletou praxí v poradenské činnosti. Je také autorkou populárních knih týkajících se vývoje a výchovy dětí. V nakladatelství Portál vyšly její knihy 6x25 her rozvíjejících dovednosti dítěte, 160 her a cvičení pro první tři roky života dítěte, Jak lépe využít čas strávený s dětmi, 333 nápadů pro život s batoletem.
 
Vyrobil: Kašpárek