AUTORSKÝ ZÁKON KOMENTÁŘ 5. VYD.

AUTORSKÝ ZÁKON KOMENTÁŘ 5. VYD.

AUTORSKÝ ZÁKON KOMENTÁŘ 5. VYD.

Autor:Chaloupková, Holý
Nakladatel:C.H.BECK*
Kategorie: Právo, zákony
EAN:9788074006715
Cena:
AKČNÍ CENA:
990 Kč
990 Kč
Titul je
skladem
Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v souvislosti s vydáním nebo sdělením veřejnosti záznamu uměleckého výkonu a majetkových práv výrobce zvukového záznamu v souvislosti s vydáním nebo sdělením veřejnosti takového záznamu. Kniha obsahuje též komentář úpravy licenční smlouvy, která byla včleněna do nového občanského zákoníku (§ 2358 a násl. ObčZ).
 
Vyrobil: Kašpárek